17 frågor och svar när du köper elcykel

MIN EKONOMI ons 27 sep 2017

Intresset för elcyklar ökar rejält.

Efter budgetlöftet om premie till de som köper elcykel duggar frågorna tätt.

Vad ska jag tänka på och hur fungerar den?

Det säljs omkring 600 000 cyklar i Sverige på ett år. Omkring sju procent av dem var elcyklar, 2016. I år blir andelen högre och 2018 lär den växa ytterligare. Men hur fungerar elcykeln? Aftonbladet samlade 17 frågor & svar.

Vad kostar en elcykel?

Från 6 000 kronor upp till 26-30 000 kronor. Enstaka modeller ännu mer.

Vilken effekt får elmotorn ha?

Motorerna varierar i spänning och effekt. Högst 250W. Se upp med kraftigare motorer för då klassificeras elcykeln som moped vilket kräver hjälm och andra rattfylleriregler. Det säljs sådana ”elcyklar”.

Slår av vid 25 km

Måste jag trampa?

Ja, för att elmotorn ska ge dig extra skjuts. Du bestämmer när och hur mycket hjälp du ska ha.

Hur fort kan jag köra?

Precis på en vanlig cykel är det du som bestämmer hastigheten. Motorn på elcykeln slutar hjälpa till när du når 25 km/tim. Men du kan trampa till högre hastighet.

Kan jag använda elcykeln som vanlig cykel?

Ja, du väljer om du vill ha igång elassistansen eller inte

Måste jag bära hjälm?

Elcyklar har samma hjälmkrav som vanliga cyklar. Är du under 15 år är det lag på hjälm. Men hjälm rekommenderas.

Klassificeras elcykel som moped?

Nej, den räknas som vanlig cykel. Elmotorn aktiveras först när du trampar så vevrörelsen går igång. Motorn ger inget krafttillskott vid hastighet över 25 km/tim.

Bygg inte egen

Spelar kvaliteten stor roll?

Cyklar du mycket och långt, satsa på bättre kvalitet. Dyrare cyklar ofta bättre rent tekniskt, lättare, mer kraftfullt batteri, mindre underhåll, bättre kraft från elmotor, mer genomtänkta lösningar, fler växlar, lägre vikt och bättre balans. Är du van vid 27 växlar kan det vara dumt att köpa elcykel med tre växlar. Och undvik att bygga din egen elcykel.

Vad är det för batteri?

Bygger ofta på Litium-Ion-teknologi, enkla att ladda och använda. Klarar 600–1 000 laddningscykler. Vid långtidsförvaring av Li-Ion-batterier bör de varken vara fulladdade eller urladdade, utan laddade till 50–70 procent. Batteri och motor har alltid samma spänning.

Hur lång tid tar det att ladda batteriet?

Beror på typ av batteri. Mellan 2,5–8 timmar.

Påverkar kyla batteriet?

Ja. Förvara gärna batteriet inomhus när det är under +10 °C. Batteriet kan tappa 20 procent av kapaciteten vid nollgradigt och 40 procent om det är -15 °C.

Du kommer långt

Vad kostar elcykeln i drift?

Elen för att ladda batteriet kostar omkring en krona. Kör du 4 mil på en laddning blir milkostnaden 25 öre.

Vad är det för räckvidd?

Beror på cykelmodell. Yttre faktorer påverkar. Temperatur, däcktryck, vind, vikt, topografi, underlag och hur mycket kraft du själv bidrar med. Normal räckvidd, 40–60 km. Bästa batterierna räcker upp till 145 km på en laddning.

Vad menas med kontrollenhet?

Hjärnan i cykelns elsystem på styret. Styr motorns effekt och skärm visar ofta effekt, återstående räckvidd, batteristatus, distans för turen, hastighet med mera. Här ställer du in hur mycket hjälp du vill ha av motorn.

Vad innebär certifiering?

Att elcykeln är godkänd enligt Europastandard (EN15194:2011). Att cykeln håller rätt hastighet och batterierna är pålitliga. Batterier uppfyller säkerhetskrav (BATSO 01) avseende explosionsrisk och brandfara.

Tre olika positioner

Har batterivikt och placering betydelse?

Viktfördelning avgör komfort och om cykeln är välbalanserad. Vissa elcyklar har batteri integrerat i ramen för lägre tyngdpunkt. På flera välbalanserade elcyklar sitter batteriet i pakethållaren.

Vad är det för skillnad på motors placering?

1) Framhjulsmonterad motor har framhjulsdrift. Sitter i framhjulets nav – lämpar sig bäst i stadsmiljö och plan terräng.

2) Mittmonterad motor driver direkt på kedjan och lägger tyngden på bakhjulet. Bakhjulsdrift upplevs som något bättre i uppförsbackar och ger mer cykelkänsla. Upplevs ofta som kraftfulla.

3) Bakhjulsmonterad motor ger bakhjulsdrift med hög komfort. Motorn sitter i stället i navet på bakhjulet.

FAKTA

Så fungerar premien

• Bidragsförordningen träder i kraft 1 januari 2018, men omfattar elfordon som säljs från 20 september 2017. Därför viktigt att spara kvitton. Men det kan ta en bit in på våren innan man kan räkna med att få en premie utbetald.

• Detaljerad information om bidraget kommer närmare årsskiftet.

• I förordningen kommer det att finnas bestämmelser om bland annat bidragets storlek och hur man ska ansöka.

Regeringen arbetar nu enligt inriktningen att:

• Premien riktas till privatpersoner som fyllt 18 år och som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Rena hobby- eller leksaksfordon ingår inte.

• En begränsning till en premie per person.

• Bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms.men att det ska finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred spridning. Maxbeloppet bör ligga på runt 10 000 kronor.

• Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017.

• På kvitto måste fordon du söker premie för kunna identifieras (t ex ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer).

• Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalning av bidrag.

 Källa: Finansdepartementet