Kattegattleden

 

 

Kattegattleden – årets cykelled i Europa!

Sveriges första nationella cykelled och årets cykelled i Euorpa 2018 – är en 395 km lång cykelled med unikt havsnära läge, som går mellan Helsingborg i söder och Göteborg i norr, hela vägen genom Halland.

Kattegattleden är indelad i 8 delsträckor och under dessa sträckor hittar du intressanta besöksmål, var du kan bo, äta, hyra cykel och få service utmed leden. Välj sträcka på
kartan eller på sträckbeskrivningarna till höger.

Läs mer

kattegattleden.se