Trafikregler

 

Trafikregler för dig som cyklar

Att cykla ska vara roligt och enkelt även i trafiken.Här beskriver vi de vanligaste reglerna för cyklister.

Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt – den gäller nästan alltid.När du inte har väjningsplikt ska du ändå ta hänsyn till andra.

Samtidigt är andra trafikanter i de flesta situationer skyldiga att ta hänsyn till dig som cyklist. Genom att både du och andra trafikanter har skyldigheter tvingas ni båda ta hänsyn till varandra. Då ökar säkerheten.

Läs mer i Transportstyrelsens publikation om cykelpassager och cykelöverfarter!

Om du leder din cykel över vägen, gäller bestämmelserna för gående. Du får då endast korsa vägen om det kan ske utan fara för den övriga trafiken

Läs mer här