Hälsa

Hälsoliv. TRÄNING 2018-04-21 Victoria Petersson

8 hälsofördelar med att cykla till jobbet

Det finns många hälsofördelar med att ta cykeln till jobbet.
Foto: Fotolia.

8 hälsofördelar med att cykla till jobbet

Du får bättre rustad mot stress, och får också bättre minne och koncentration av regelbunden fysisk aktivitet.

Trött på fullsatta bussar och försenade pendeltåg?

När vintern snart är förbi är det dags att vårrusta cykeln och ta cykeln till jobbet.

Här är 8 hälsofördelar med att cykla till jobbet.

1. Du får ett bättre skydd mot stress på jobbet

Om du cyklar till jobbet och får upp pulsen så får du ett bättre försvar mot stress; du tål stress bättre och den fysiska aktiviteten lär kroppen att inte reagera så starkt på stress rent fysiologiskt. Det stora stressystemet i kroppen har ett antal inbyggda bromspedaler i hjärnan. Vid fysisk aktivitet förstärks dessa bromspedaler. Så förmodligen kommer du kunna hantera stress på jobbet bättre om du tar en cykeltur på morgonen.

2. Du blir en gladare och mer harmonisk person av att slippa fullsatta bussar och tunnelbanor

Hur många morgnar har du varit irriterad över sena bussar eller fullsatta pendeltåg? Välj i stället cykeln, du får gratis motion, frisk luft och en (förhoppningsvis) lugnare färd till jobbet.

3. Minskar risken för hjärt-kärlsjukdom

I en skotsk studie från 2012 deltog 250 000 personer i undersökningen, där aktiva pendlare jämfördes med personer som satt stilla på en buss eller annat färdmedel. Cyklisterna minskade risken att dö i cancer med 45 procent, och risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom minskade också med 46 procent.

4. Du presterar bättre på jobbet – får bättre koncentration

Minnet och koncentrationen blir också bättre av daglig fysisk aktivitet. När du är fysisk aktiv och regelbundet rör på dig så skapas det bättre kopplingar i hjärnan från frontalloben till andra delar av hjärnan, så att hjärnans funktioner förbättras. Om du också rör på dig så kan du även bromsa krympningen av minnescentrum, och i stället göra så att minnescentrum växer sig starkare. Du får alltså bättre minne och koncentration av att ta cykeln till jobbet.

5. Daglig motion motverkar depression

Vi vet att fysisk aktivitet kan motverka och lindra oro, ångest och depression. "Lyckohormonet" endorfin frisätts vid fysisk aktivitet och får oss att känna välbehag, och kan hjälpa till att minska din oro och ångest.

6. Du minskar risken för demens

Om du är fysisk aktiv så minskar risken för demens med 40 procent, och det räcker att promenera 30 minuter fem dagar i veckan för att minska risken att drabbas.

7. Du blir piggare

En cykeltur gör dig piggare på morgonen, och hjärnan får mer syre och du får också mer endorfiner som gör dig pigg efter fysisk aktivitet. Blodcirkulationen ökar, och du kommer känna dig mindre trött under arbetsdagen.

8. Du hjälper miljön

Om du cyklar till jobbet gör du både dig själv och miljön en tjänst. Skippa bussen och välj cykeln så hjälper du till att minska utsläppen och gör något bra för miljön. Win-win med andra ord.

OBS!

Glöm inte hjälmen bara.

Av Victoria Petersson
victoria.petersson@expressen.se

Foto: Fotolia.

Aktiv skolväg ger gladare barn

HD Sverige12 januari 2018 TT

Barn som är aktiva på vägen till skolan mår bättre och presterar bättre i skolan. Nu uppmanas föräldrar att tänka över barnens skolväg.

Många föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan. Även om familjen bor nära och skolvägen är trygg.

– Man gör sina barn en björntjänst om man slentrianmässigt skjutsar dem till skolan när man egentligen inte behöver. Jag hoppas att min forskning kan bidra till att motivera till en förändring, säger Jessica Westman, doktor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Hon har nyligen disputerat med en avhandling om betydelsen av barns skolväg.

I sin doktorsavhandling visar Jessica Westman att barn som är aktiva på vägen till skolan – går, cyklar, åker buss, pratar med kompisar – är gladare, mår bättre och presterar bättre när de väl kommer till skolan.

Studien jämför hur olika sätt att ta sig till skolan och olika aktiviteter under vägen påverkar barnen och deras möjlighet att ta till sig undervisning när de väl kommer fram.

Barn som reser med bil är minst nöjda och blir på sämre humör, vilket också håller i sig under hela skoldagen. En observation i studien är också att flickor påverkades mer negativt av att resa med bil till skolan än vad pojkar gör.

– Barn som inte reser självständigt förlorar naturliga möjligheter att utforska sin närmiljö och att umgås med kompisar på egen hand. Man blir trygg av att utforska området där man bor utan föräldrarnas översyn, säger Jessica Westman.

– Vi behöver omvärdera barns skolresor. En skolresa är en möjlighet för barn och ungdomar att ägna sig åt aktiviteter som gör att de blir pigga och glada, vilket kan lägga grunden för hur man mår resten av dagen.

Jessica Westman ger råd till föräldrar om hur de bör tänka:

• Det bästa för barn är att ta sig till skolan tillsammans med kamrater, gärna gå eller cykla.

• Måste man ändå åka bil ska du som förälder se till att barnen har trevligt och roligt. Gör något kul så att barnet blir stimulerat under resan.

Fakta

Dessa deltog i studien

• 245 föräldrar till barn i årskurs 4, 6 och 8 i värmländska skolor. Föräldrarna angav i vilken utsträckning olika skäl påverkar deras val att skjutsa barnen till skolan med bil.

• 237 barn (varav 101 flickor) från årskurs 4 i Staffanstorp, Skåne. Barnen förde resdagbok över alla resor de gjorde under en vecka. I dagboken beskrev de vart de reste, vilka färdmedel de använde, sitt humör under resan (som skattades som ledsen/glad och trött/pigg), vilka aktiviteter de ägnat sig åt när de kom fram samt deras upplevelser av dessa aktiviteter.

• 345 barn från årskurs 4, 6 och 8 i Värmland. Istället för resdagbok skattade barnen sitt humör, hur nöjda de var med resan, resedetaljer samt gjorde ett ordflödestest direkt vid ankomst i skolan.